Välkommen till Sigrid Rudebecks Gymnasium!

Estetiska kurser

Kurserna nedan erbjuder vi inom ramen för det individuella valet. Du kan välja att ha dem i ditt program eller som utökat program.

Kurserna är hämtade från ämnena Musik och Bild

Musikkurser

Musik, 100 p
Ensemble 1, 100p
Körsång 1, 100p

Läs mer om kurserna från skolverkets hemsida

Bildkurser

Bild och form 1a1, 50p
Bild och form 1a2, 50p

Läs mer om kurserna från skolverkets hemsida.

Estetisk kommunikation

Läs mer om kurserna från skolverkets hemsida.