Välkommen till Sigrid Rudebecks Gymnasium!

Modersmålskurser

Du kan läsa ditt modersmål (kurserna modersmål 1 och 2) som individuellt val eller i stället för moderna språk.

Du läser i så fall modersmålskurserna genom Göteborgs Språkcentrum dit vi anmäler dig, under förutsättning att de har kursen det aktuella läsåret.

Har du frågor är du välkommen att kontakta: Christina Olsson, Bitr rektor.